Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Drevviken (WA27714985)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Drevviken (WA27714985)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Drevviken (WA27714985)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Drevviken (WA27714985)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tyresån - SE62000
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6571543
SWEREF99 TM Östlig: 678321

RT 90 2,5 gon V - X: 6571662
RT 90 2,5 gon V - Y: 1632471

WGS84 Latitud: 59.245240279
WGS84 Longitud: 18.1268092191

ETRS-89 Latitud: 59.24523
ETRS-89 Longitud: 18.12680

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Stockholm Stad, Miljögifter Miljögifter i fisk Drevviken, Stortorp (Norra pkt)
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton KMÖ-SJÖ-STO1:1 Drevviken, Stortorp
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar KMÖ-SJÖ-STO1:1 Drevviken, Stortorp
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Fytoplankton KMÖ-SJÖ-TYR1 Drevviken, Stortorp
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar L-TYR-DRE-2 Drevviken, Stortorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton   Var sjätte år 2013 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton Andel blågrönalger Var sjätte år 2013 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var sjätte år 2013 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Var sjätte år 2013 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa Var sjätte år 2013 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var sjätte år 2013 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton   3 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 1970 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton   annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Andel blågrönalger annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Artantal för växtplankton annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar Fisk   Var sjätte år 2015 -
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 2015 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Stockholm Stad, Miljögifter Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   1 gång per år 2009 -
KÖ, Stockholm Stad, Miljögifter Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 1 gång per år 2009 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   3 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 3 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 3 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1970 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Stockholms stadFisk
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
KÖ, Stockholm Stad, MiljögifterPrioriterade ämnenBromerad difenyleter
Operativ övervakningKÖ, Tyresåns vattenvårdsförbundVäxtplankton
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOALjusförhållandenSiktdjup