Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gömmaren (WA38136279)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gömmaren (WA38136279)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gömmaren (WA38136279)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gömmaren (WA38136279)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:22 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Huddinge - 0126
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tyresån - SE62000
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6571876
SWEREF99 TM Östlig: 666500

RT 90 2,5 gon V - X: 6572138
RT 90 2,5 gon V - Y: 1620652

WGS84 Latitud: 59,25304
WGS84 Longitud: 17,92011

ETRS-89 Latitud: 59.25303
ETRS-89 Longitud: 17.92010

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar KOAB10 GÖMMAREN
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Makrofyter i sjöar SLUAB0094 Gömmaren
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. SLUAB0094 Gömmaren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Växtplankton   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var tolfte år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Ljusförhållanden   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2003 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1979 2000
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1979 2000
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1979 2000
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Försurning   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2003 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning   2 gånger per år 1979 2000
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1979 2000
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1979 2000
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2 gånger per år 1979 2000
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1979 2000