Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hjälmaren (SE657240-152792)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nordösundet (SE657548-580326)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nordösundet (SE657548-580326)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hedfjärden (WA29654719)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-11-01 13:20 av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Eskilstuna - 0484
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Eskilstunaåns utflöde
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6571016
SWEREF99 TM Östlig: 573799

RT 90 2,5 gon V - X: 6572400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1527920

WGS84 Latitud: 59.2716369706
WGS84 Longitud: 16.2947933075

ETRS-89 Latitud: 59.27163
ETRS-89 Longitud: 16.29479

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Nordösundet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2008 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2008 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2008 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2008 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2008 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2008 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2008 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   annat 2006 -
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur annat 2006 -
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2008 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2008 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2008 2011