Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Flaten (WA64410428)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Flaten (WA64410428)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Flaten (WA64410428)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Flaten (WA64410428)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tyresån - SE62000
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6572309
SWEREF99 TM Östlig: 679819

RT 90 2,5 gon V - X: 6572410
RT 90 2,5 gon V - Y: 1633979

WGS84 Latitud: 59,25148
WGS84 Longitud: 18,15367

ETRS-89 Latitud: 59.25147
ETRS-89 Longitud: 18.15366

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton KMÖ-SJÖ-STO8 Flaten
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar KMÖ-SJÖ-STO8 Flaten
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar KMÖ-SJÖ-STO8 Flaten
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar KMÖ-SJÖ-STO8 Flaten
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. SLUAB0204 Flaten
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar L-TYR-FLA-4 Flaten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Växtplankton   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2003 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton   6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1970 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton   annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Andel blågrönalger annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Artantal för växtplankton annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar Fisk   Vart annat år 2009 -
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Vart annat år 2009 -
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var sjätte år 2006 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Ljusförhållanden   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2003 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1970 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2003 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1970 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Försurning   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2003 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Stockholms stadBottenfauna
Fisk
Makrofyter
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
VäxtplanktonKlorofyll a
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbundSärskilda förorenande ämnenAmmoniak
Operativ övervakningRK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOALjusförhållandenSiktdjup