Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Ekholmssjön (WA20230632)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Ekholmssjön (WA20230632)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Ekholmssjön (WA20230632)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Ekholmssjön (WA20230632)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Grums - 1764
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6569468
SWEREF99 TM Östlig: 387664

RT 90 2,5 gon V - X: 6573104
RT 90 2,5 gon V - Y: 1341696

WGS84 Latitud: 59.2492671877
WGS84 Longitud: 13.0302813342

ETRS-89 Latitud: 59.24926
ETRS-89 Longitud: 13.03027

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Växtplankton Ås513 Ekholmssjön, djuphålan
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Ås513 Ekholmssjön, djuphålan
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ås513 Ekholmssjön, djuphålan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton   2 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1996 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 1996 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 5 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 1996 2013
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 5 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 5 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Norra VänernBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton