Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hjälmaren (SE657240-152792)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hjälmaren-Mellanfjärden (WA17014360)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hjälmaren-Mellanfjärden (WA17014360)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hjälmaren-Mellanfjärden (WA17014360)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-11-09 13:41 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6571162
SWEREF99 TM Östlig: 527991

RT 90 2,5 gon V - X: 6573100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1482100

WGS84 Latitud: 59.278456
WGS84 Longitud: 15.491181

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 9020 Mellanfjärden
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar 9020 Mellanfjärden
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar 9020 Mellanfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2003 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1976 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1993 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1987 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1974 1995
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger per år 2016 2018
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Mellanfjärden Arbetsmaterial
Natura 2000