Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Stockholm (SE657596-161702)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Rödstensfjärden (WA63804254)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Rödstensfjärden (WA63804254)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Rödstensfjärden (WA63804254)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-29 16:11 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Botkyrka - 0127
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Rödstensfjärden-Närområde
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6573029
SWEREF99 TM Östlig: 656121

RT 90 2,5 gon V - X: 6573417
RT 90 2,5 gon V - Y: 1610286

WGS84 Latitud: 59.2673351303
WGS84 Longitud: 17.7391745686

ETRS-89 Latitud: 59.26733
ETRS-89 Longitud: 17.73915

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi M-ÖS-RÖD-2 Kyrkfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Växtplankton   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 7 gånger per år 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Ljusförhållanden   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Försurning   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Försurning pH 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Försurning Alkalinitet 7 gånger per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Östra Mälaren, SVOAFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Växtplankton
Operativ övervakningRK, Östra Mälaren, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000