Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hjälmaren (SE657240-152792)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hjälmaren-Hemfjärden (WA40343455)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hjälmaren-Hemfjärden (WA40343455)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hjälmaren-Hemfjärden (WA40343455)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-11-09 13:40 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6571456
SWEREF99 TM Östlig: 519290

RT 90 2,5 gon V - X: 6573500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1473400

WGS84 Latitud: 59,2815819169658
WGS84 Longitud: 15,3385257143922

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 9010 Hemfjärden
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar 9010 Hemfjärden
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar 9010 Hemfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2003 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1987 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1974 1995
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1976 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1993 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger per år 2016 2018
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Hemfjärden Arbetsmaterial
Natura 2000