Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ältasjön (WA86104541)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ältasjön (WA86104541)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ältasjön (WA86104541)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ältasjön (WA86104541)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-30 15:13 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nacka - 0182
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE61062
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6573673
SWEREF99 TM Östlig: 680595

RT 90 2,5 gon V - X: 6573765
RT 90 2,5 gon V - Y: 1634772

WGS84 Latitud: 59,26338
WGS84 Longitud: 18,16840

ETRS-89 Latitud: 59.26337
ETRS-89 Longitud: 18.16838

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar L-SIC-ÄLT-4 Ältasjön
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar L-SIC-ÄLT-4 Ältasjön, mitt i sjön
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Ältasjön, mitt i sjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton   3 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 1970 -
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var fjärde år 2007 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   3 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 3 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 3 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1970 -
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2013 2013
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2013 2013
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2013 2013
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Försurning   annat 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Försurning pH annat 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1970 2010
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger per år 1970 2010
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   En gång 2013 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifterPrioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningSCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifterPrioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOALjusförhållandenSiktdjup