Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Långsjön (Älvsjö) (WA25215341)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Långsjön (Älvsjö) (WA25215341)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Långsjön (Älvsjö) (WA25215341)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Långsjön (Älvsjö) (WA25215341)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-30 15:09 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Rödstensfjärden-Närområde
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6573651
SWEREF99 TM Östlig: 669137

RT 90 2,5 gon V - X: 6573882
RT 90 2,5 gon V - Y: 1623311

WGS84 Latitud: 59,26792
WGS84 Longitud: 17,96767

ETRS-89 Latitud: 59.26791
ETRS-89 Longitud: 17.96766

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar KMÖ-SJÖ-STO10 Långsjön
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar KMÖ-SJÖ-STO10 Långsjön
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar KMÖ-SJÖ-STO10 Långsjön
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar L-BRÄ-LÅN-4 Långsjön, mitt i sjön (pkt 20)
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Långsjön, mitt i sjön (pkt 20)
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Långsjön, mitt i sjön (pkt 20)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton   6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1970 -
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var sjätte år 2006 -
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar Fisk   Vart annat år 2009 -
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Vart annat år 2009 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1970 -
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2013 2013
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2013 2013
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2013 2013
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2002 2002
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Antracen En gång 2002 2002
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   En gång 2013 2013
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1970 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton
KÖ, Stockholms stadBottenfauna
Fisk
Makrofyter
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifterPrioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningRK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOALjusförhållandenSiktdjup