Kvarnträsket

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657471-165430
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-10 17:45 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Värmdö - 0120
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
SE6089 - SE6089
Åtgärdsområde
Nackas och Värmdös fjärdar
Startår
1979
Slutår
2004
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6574854
SWEREF99 TM Östlig: 700106

RT 90 2,5 gon V - X: 6574710
RT 90 2,5 gon V - Y: 1654300

WGS84 Latitud: 59.265191671
WGS84 Longitud: 18.5110856655

ETRS-89 Latitud: 59.26518
ETRS-89 Longitud: 18.51107

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar KOAB08 KVARNTRÄSKET

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1979 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1979 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1979 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning   2 gånger per år 1979 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1979 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1979 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2 gånger per år 1979 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1979 2004