Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Kyrkebysjön (WA13671078)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Kyrkebysjön (WA13671078)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Kyrkebysjön (WA13671078)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Kyrkebysjön (WA13671078)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Grums - 1764
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6571259
SWEREF99 TM Östlig: 391445

RT 90 2,5 gon V - X: 6574850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1345500

WGS84 Latitud: 59.2663271164
WGS84 Longitud: 13.0956295235

ETRS-89 Latitud: 59.26632
ETRS-89 Longitud: 13.09562

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Vänerns vikar Makrofyter Kyrkebysjön
SRK, Norra Vänern Växtplankton Ås510 Kyrkebysjön, djuphålan
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ås510 Kyrkebysjön, djuphålan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2011 -
SRK Vänerns vikar Makrofyter Makrofyter   Var femte år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1996 2013
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 4 gånger per år 2014 2015
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 1996 2002
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2009 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1996 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
SRK Vänerns vikarMakrofyter
Operativ övervakningSRK, Norra VänernLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton
SRK Vänerns vikarMakrofyter