Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sandasjön (WA18779774)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sandasjön (WA18779774)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sandasjön (WA18779774)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sandasjön (WA18779774)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nacka - 0182
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE61062
Åtgärdsområde
Nackas och Värmdös fjärdar
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6575006
SWEREF99 TM Östlig: 682117

RT 90 2,5 gon V - X: 6575080
RT 90 2,5 gon V - Y: 1636310

WGS84 Latitud: 59,27468
WGS84 Longitud: 18,19617

ETRS-89 Latitud: 59.27467
ETRS-89 Longitud: 18.19615

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar KOAB06 SANDASJÖN
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar KMÖ-SJÖ-NAC17 Sandasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1979 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1979 1990
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1979 1990
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1979 1990
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning   2 gånger per år 1979 1990
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2 gånger per år 1979 1990
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1979 1990
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1979 1990
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1979 1990
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning pH 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1979 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Nackas sjöarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningKÖ, Nackas sjöarNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000