Åsfjorden, söder

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657539-134943
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:11 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Grums - 1764
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1989
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6571849
SWEREF99 TM Östlig: 395368

RT 90 2,5 gon V - X: 6575393
RT 90 2,5 gon V - Y: 1349432

WGS84 Latitud: 59.2726128282
WGS84 Longitud: 13.164123192

ETRS-89 Latitud: 59.27260
ETRS-89 Longitud: 13.16412

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Ås25 Åsfjorden, söder

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1989 2009
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 1989 2009