Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Gripsholmsviken (SE658594-159015)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-18 16:17
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Södertälje - 0181
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Prästfjärden-Närområde
Startår
1964
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6575079
SWEREF99 TM Östlig: 643533

RT 90 2,5 gon V - X: 6575620
RT 90 2,5 gon V - Y: 1597720

WGS84 Latitud: 59.2901858683
WGS84 Longitud: 17.5199270677

ETRS-89 Latitud: 59.29018
ETRS-89 Longitud: 17.51991

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Mälaren, S. Björkfjärden
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Mälaren, S. Björkfjärden
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Djurplankton Mälaren, S. Björkfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Växtplankton   6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 5 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 5 gånger per år 1992 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 5 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 5 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Djurplankton Djurplankton   4 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Djurplankton Djurplankton Biovolym för djurplankton 4 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Djurplankton Djurplankton Artantal för djurplankton 4 gånger per år 1964 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1967 1996
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 6 gånger per år 1967 2010
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1967 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1967 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Stora sjöarnaFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningNMÖ, Stora sjöarnaLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet Ja S. Björkfjärden Arbetsmaterial
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk

Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad