Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Stockholm (SE657596-161702)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Fiskarfjärden (WA96064999)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Fiskarfjärden (WA96064999)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Fiskarfjärden (WA96064999)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:22 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Ekerö - 0125
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Fiskarfjärden-Närområde
Startår
1999
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6575684
SWEREF99 TM Östlig: 662142

RT 90 2,5 gon V - X: 6576000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1616340

WGS84 Latitud: 59.2888882682
WGS84 Longitud: 17.8466500748

ETRS-89 Latitud: 59.28888
ETRS-89 Longitud: 17.84663

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV Fytoplankton RK-EKE-1 Rulla Udd
RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV Vattenkemi RK-EKE-1 Rulla Udd

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV Fytoplankton Växtplankton   1 gång per år 1999 -
RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV Fytoplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1999 -
RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV Fytoplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1999 -
RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV Fytoplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1999 -
RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1999 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV Vattenkemi Näringsämnen   8 gånger per år 1999 -
RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 8 gånger per år 1999 -
RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 8 gånger per år 1999 -
RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   8 gånger per år 1999 -
RK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARV Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 8 gånger per år 1999 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARVNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Växtplankton
Operativ övervakningRK, Mälaren-Fiskarfjärden, Ekebyhovs ARVVäxtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000