Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Källtorpssjön (WA96795023)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Källtorpssjön (WA96795023)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Källtorpssjön (WA96795023)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Källtorpssjön (WA96795023)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nacka - 0182
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE61062
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6576686
SWEREF99 TM Östlig: 679647

RT 90 2,5 gon V - X: 6576790
RT 90 2,5 gon V - Y: 1633860

WGS84 Latitud: 59,29080
WGS84 Longitud: 18,15429

ETRS-89 Latitud: 59.29079
ETRS-89 Longitud: 18.15428

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar KMÖ-SJÖ-NAC13 Källtorpssjön
KÖ, Nackas sjöar Fisk i Nackasjöar KMÖ-SJÖ-NAC13 Källtorpssjön
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar KMÖ-SJÖ-NAC13 Källtorpssjön
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Källtorpssjön, Nacka

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Växtplankton   Var tredje år 2008 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 2008 -
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar Makrofyter   En gång 2011 -
KÖ, Nackas sjöar Fisk i Nackasjöar Fisk   annat 2011 -
KÖ, Nackas sjöar Fisk i Nackasjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) annat 2011 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1979 -
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2013 2013
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2013 2013
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2013 2013
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1970 2011
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 2 gånger per år 1970 2011
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   En gång 2013 2013
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning pH 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1979 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Nackas sjöarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton
KÖ, Stockholms stadMakrofyter
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifterPrioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater