Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Möckeln (WA83141000)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Möckeln (WA83141000)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Möckeln (WA83141000)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Möckeln (WA83141000)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:07 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6574711
SWEREF99 TM Östlig: 474367

RT 90 2,5 gon V - X: 6577300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1428500

WGS84 Latitud: 59,3104747808553
WGS84 Longitud: 14,54977672278

ETRS-89 Latitud: 59.31047
ETRS-89 Longitud: 14.54977

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Möckeln
SRK, Gullspångsälven Växtplankton 1030 Möckeln, östra
SRK, Gullspångsälven Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral 1030 Möckeln, östra
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar 1030 Möckeln, östra
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar 1030 Möckeln, östra

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa En gång 2010 2010
SRK, Gullspångsälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna   Var tredje år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna BQI Var tredje år 1989 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen   Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Näringsämnen   Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Näringsämnen Totalkväve Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Näringsämnen Totalfosfor Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 2 gånger per år 2001 2014
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1974 1982
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1974 2013
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1977 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1977 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Alifater Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Aromater Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, GullspångsälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, GullspångsälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve