Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Järlasjön (WA21831984)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Järlasjön (WA21831984)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Järlasjön (WA21831984)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Järlasjön (WA21831984)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:22 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nacka - 0182
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE61062
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6577965
SWEREF99 TM Östlig: 679592

RT 90 2,5 gon V - X: 6578070
RT 90 2,5 gon V - Y: 1633820

WGS84 Latitud: 59,30229
WGS84 Longitud: 18,15438

ETRS-89 Latitud: 59.30228
ETRS-89 Longitud: 18.15437

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Nackas sjöar Fisk i Nackasjöar KMÖ-SJÖ-NAC8 Järlasjön
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar KMÖ-SJÖ-NAC8 Järlasjön
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Fytoplankton i sjöar Järlasjön, mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Fytoplankton i sjöar Växtplankton   annat 2016 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Fytoplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger annat 2016 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Fytoplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) annat 2016 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Fytoplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton annat 2016 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Fytoplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa annat 2016 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Fytoplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton annat 2016 -
KÖ, Nackas sjöar Fisk i Nackasjöar Fisk   annat 2008 -
KÖ, Nackas sjöar Fisk i Nackasjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) annat 2008 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning pH 1 gång per år 1979 -