L Axsjön norr

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657814-144599
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lilla Axsjön (WA26867230)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lilla Axsjön (WA26867230)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lilla Axsjön (WA26867230)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lilla Axsjön (WA26867230)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1986
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6575762
SWEREF99 TM Östlig: 491838

RT 90 2,5 gon V - X: 6578140
RT 90 2,5 gon V - Y: 1445990

WGS84 Latitud: 59.320619
WGS84 Longitud: 14.856599

ETRS-89 Latitud: 59.32061
ETRS-89 Longitud: 14.85659

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp010 L Axsjön norr
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 4211 L Axsjön norr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1986 2010
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1986 2010
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1986 2010
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1986 2010
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 2003 2003
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2003 2003
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1986 2010
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1986 2010
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1986 2010