Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Möckeln (WA83141000)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Möckeln (WA83141000)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Möckeln (WA83141000)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Möckeln (WA83141000)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-07-01 12:39
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6575826
SWEREF99 TM Östlig: 475653

RT 90 2,5 gon V - X: 6578400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1429800

WGS84 Latitud: 59.3205707477
WGS84 Longitud: 14.5722438054

ETRS-89 Latitud: 59.32056
ETRS-89 Longitud: 14.57223

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län Fysikalisk undersökning Möckeln, Sandviksbadet
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län Mikrobiologisk undersökning Möckeln, Sandviksbadet
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Kemisk-fysikalisk undersökning SE0241883000002572 Möckeln, Sandviksbadet
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Mikrobiologisk undersökning SE0241883000002572 Möckeln, Sandviksbadet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Kemisk-fysikalisk undersökning Temperaturförhållande   3 gånger per år 2008 2019
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Kemisk-fysikalisk undersökning Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 2008 2019
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län Fysikalisk undersökning Temperaturförhållande   3 gånger per år 1993 -
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län Fysikalisk undersökning Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 1993 -
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Kemisk-fysikalisk undersökning Försurning   3 gånger per år 2008 2011
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Kemisk-fysikalisk undersökning Försurning pH 3 gånger per år 2008 2011

Biologiska kvalitetsfaktorer

KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län Fysikalisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet   3 gånger per år 1993 -
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län Fysikalisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet Synlig förorening 3 gånger per år 1993 -
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län Mikrobiologisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet   3 gånger per år 1993 -
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län Mikrobiologisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet E-coli enligt Badvattendirektivet 3 gånger per år 1993 -
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län Mikrobiologisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet Enterokocker enligt Badvattendirektivet 3 gånger per år 2003 -
KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län Mikrobiologisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet Cyanobakterier, synliga 3 gånger per år 1995 -
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Kemisk-fysikalisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet   3 gånger per år 2008 2019
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Kemisk-fysikalisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet Synlig förorening 3 gånger per år 2008 2019
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Mikrobiologisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet   3 gånger per år 2008 2019
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Mikrobiologisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet E-coli enligt Badvattendirektivet 3 gånger per år 2008 2019
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Mikrobiologisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet Enterokocker enligt Badvattendirektivet 3 gånger per år 2008 2019
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Mikrobiologisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet Cyanobakterier, synliga 3 gånger per år 2008 2019

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet Nej Arbetsmaterial
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet
Natura 2000