Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Stockholm (SE657596-161702)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Fiskarfjärden (WA96064999)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Fiskarfjärden (WA96064999)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Fiskarfjärden (WA96064999)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-29 16:25 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Ekerö - 0125
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Fiskarfjärden-Närområde
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6578302
SWEREF99 TM Östlig: 668207

RT 90 2,5 gon V - X: 6578545
RT 90 2,5 gon V - Y: 1622438

WGS84 Latitud: 59.3099981696
WGS84 Longitud: 17.9550101708

ETRS-89 Latitud: 59.30999
ETRS-89 Longitud: 17.95499

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar M-ÖS-KLU-4 Mälaren-Fiskarfjärden
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi MBFNO56 Fiskarfjärden O
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi M-ÖS-KLU-4 Mälaren-Fiskarfjärden
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton M-ÖS-KLU-4 Mälaren-Fiskarfjärden
RK, Östra Mälaren, SVOA Mätkampanj-bottenfauna M-ÖS-KLU-4 Mälaren-Fiskarfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Växtplankton   12 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 12 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton   annat 2000 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Andel blågrönalger annat 2000 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) annat 2000 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Artantal för växtplankton annat 2000 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa annat 2000 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton annat 2000 -
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Växtplankton   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2008 2010
RK, Östra Mälaren, SVOA Mätkampanj-bottenfauna Bottenfauna   annat 2016 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Mätkampanj-bottenfauna Bottenfauna BQI annat 2016 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Mätkampanj-bottenfauna Bottenfauna ASPT annat 2016 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Mätkampanj-bottenfauna Bottenfauna MILA annat 2016 -
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var sjätte år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2008 2010
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1998 -
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Järn 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Mangan 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Kisel 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen TOC 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Försurning   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Försurning Sulfat 1 gång per år 2008 2010
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1998 -
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2008 2010
Mälarens vattenvårdsförbund - Mätkampanjer Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 2008 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Östra Mälaren, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton
KÖ, Stockholms stadMakrofyter
Operativ övervakningRK, Östra Mälaren, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000