Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Trekanten (WA69010885)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Trekanten (WA69010885)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Trekanten (WA69010885)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Trekanten (WA69010885)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-30 15:08 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Riddarfjärden-Närområde
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6578633
SWEREF99 TM Östlig: 671716

RT 90 2,5 gon V - X: 6578833
RT 90 2,5 gon V - Y: 1625951

WGS84 Latitud: 59,31155
WGS84 Longitud: 18,01681

ETRS-89 Latitud: 59.31154
ETRS-89 Longitud: 18.01680

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton KMÖ-SJÖ-STO12 Trekanten
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar KMÖ-SJÖ-STO12 Trekanten
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar KMÖ-SJÖ-STO12 Trekanten
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar KMÖ-SJÖ-STO12 Trekanten
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar L-BRÄ-TRE-4 Trekanten, punkt D
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Trekanten, punkt D

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton   6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1970 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton   annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Andel blågrönalger annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Artantal för växtplankton annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fytoplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar Fisk   1 gång per år 2009 -
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) 1 gång per år 2009 -
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var sjätte år 2014 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen   annat 2002 2006
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger vart femte år 2002 2006
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Antracen En gång 2002 2002
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2002 2002
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger vart femte år 2002 2006
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1970 2010
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger per år 1970 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton
KÖ, Stockholms stadBottenfauna
Fisk
Makrofyter
Operativ övervakningRK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOALjusförhållandenSiktdjup