Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västra Silen (WA81678879)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västra Silen (WA81678879)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västra Silen (WA81678879)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västra Silen (WA81678879)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Årjäng - 1765
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6574742
SWEREF99 TM Östlig: 336531

RT 90 2,5 gon V - X: 6579000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1290600

WGS84 Latitud: 59.2799256264
WGS84 Longitud: 12.130811219

ETRS-89 Latitud: 59.27992
ETRS-89 Longitud: 12.13081

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Upperudsälven Växtplankton År5 Västra Silen, djupområde
SRK, Upperudsälven Bottenfauna i sjö År5 Västra Silen, djupområde
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar År5 Västra Silen, djupområde

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Bottenfauna i sjö Bottenfauna   Var tredje år 2013 -
SRK, Upperudsälven Bottenfauna i sjö Bottenfauna BQI Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2002 2011
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1993 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, UpperudsälvenBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000