Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Åsfjorden (WA53727092)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Åsfjorden (WA53727092)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Åsfjorden (WA53727092)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Åsfjorden (WA53727092)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Grums - 1764
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6575506
SWEREF99 TM Östlig: 395541

RT 90 2,5 gon V - X: 6579050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1349650

WGS84 Latitud: 59.3054828913
WGS84 Longitud: 13.1654016825

ETRS-89 Latitud: 59.30547
ETRS-89 Longitud: 13.16538

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Vänerns vikar växtplankton Åsfjorden
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Åsfjorden
SRK, Norra Vänern Växtplankton Ås141 Åsfjorden, centalt
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Ås141 Åsfjorden, centalt
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ås141 Åsfjorden, centalt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1996 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var tredje år 2009 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2004 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2004 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns vikar Vattenkemi Ljusförhållanden   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Syrgasförhållanden   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas Var tredje år 2009 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 1989 2013
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1989 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Temperaturförhållande   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen Ammonium Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor Var tredje år 2009 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 1996 2002
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 5 gånger per år 1989 2014
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 1989 1995
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning   5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 5 gånger per år 1989 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 1989 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var tredje år 2009 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 5 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 5 gånger per år 1989 1998

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
SRK Vänerns vikarNäringsämnenAmmonium
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Operativ övervakningSRK, Norra VänernLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton