Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Falkasjön (WA94548180)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Falkasjön (WA94548180)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Falkasjön (WA94548180)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Falkasjön (WA94548180)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-11-09 13:39 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6577011
SWEREF99 TM Östlig: 495081

RT 90 2,5 gon V - X: 6579350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1449250

WGS84 Latitud: 59.331884
WGS84 Longitud: 14.91356

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6253 Falkasjön2304 mitt
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar 2304 Falkasjön
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 2304 Falkasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1992 2015
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1992 2015

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1992 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1992 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1992 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1992 1995
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1992 2015
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1987 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1987 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1992 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1994 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1992 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1992 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1992 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1992 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1993 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1992 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1992 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1992 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1997 2015