Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Strömmen (WA79755821)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Strömmen (WA79755821)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Strömmen (WA79755821)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Strömmen (WA79755821)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6579781
SWEREF99 TM Östlig: 675417

RT 90 2,5 gon V - X: 6579937
RT 90 2,5 gon V - Y: 1629667

WGS84 Latitud: 59.32
WGS84 Longitud: 18.08

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Annat, Stockholms län, miljögifter Miljögifter i sediment, centrala Stockholm, 2010 Strömmen, västra
Annat, Stockholms län, miljögifter Miljögifter i sediment, 2009, spridning av föroreningar från Beckholmen Strömmen, västra
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi RK-KUST-Slussen Slussen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton   12 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 12 gånger per år 2015 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 3 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 3 gånger per år 2015 -
Annat, Stockholms län, miljögifter Miljögifter i sediment, centrala Stockholm, 2010 Prioriterade ämnen   En gång 2010 2010
Annat, Stockholms län, miljögifter Miljögifter i sediment, centrala Stockholm, 2010 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2010 2010
Annat, Stockholms län, miljögifter Miljögifter i sediment, 2009, spridning av föroreningar från Beckholmen Prioriterade ämnen   En gång 2009 2009
Annat, Stockholms län, miljögifter Miljögifter i sediment, 2009, spridning av föroreningar från Beckholmen Prioriterade ämnen Antracen En gång 2009 2009
Annat, Stockholms län, miljögifter Miljögifter i sediment, 2009, spridning av föroreningar från Beckholmen Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2009 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Stockholm Vatten AB - SkärgårdsprogrammetLjusförhållandenSiktdjup

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 156929 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000