Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Stockholm (SE657596-161702)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Riddarfjärden (WA42021115)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Riddarfjärden (WA42021115)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Riddarfjärden (WA42021115)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-29 16:29 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Riddarfjärden-Närområde
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6580012
SWEREF99 TM Östlig: 674361

RT 90 2,5 gon V - X: 6580181
RT 90 2,5 gon V - Y: 1628613

WGS84 Latitud: 59.3228402154
WGS84 Longitud: 18.0643131952

ETRS-89 Latitud: 59.32283
ETRS-89 Longitud: 18.06430

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar M-ÖS-RID-7 Mälaren-Riddarfjärden
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar M-ÖS-RID-7 Mälaren-Riddarfjärden
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi M-ÖS-RID-7 Riddarfjärden
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton M-ÖS-RID-7 Riddarfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Växtplankton   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton   annat 2012 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Andel blågrönalger annat 2012 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) annat 2012 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Artantal för växtplankton annat 2012 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa annat 2012 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var sjätte år 2014 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Ljusförhållanden   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 7 gånger per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Stockholms stadBottenfauna
Makrofyter
RK, Östra Mälaren, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningRK, Östra Mälaren, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve