Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Åsfjorden (WA53727092)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Åsfjorden (WA53727092)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Åsfjorden (WA53727092)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Åsfjorden (WA53727092)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6576736
SWEREF99 TM Östlig: 395751

RT 90 2,5 gon V - X: 6580278
RT 90 2,5 gon V - Y: 1349875

WGS84 Latitud: 59.3165743987
WGS84 Longitud: 13.1684940938

ETRS-89 Latitud: 59.31656
ETRS-89 Longitud: 13.16848

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Vänerns vikar Makrofyter Åsfjorden
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Ås2 Åsfjorden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns vikar Makrofyter Makrofyter   Var femte år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen   annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen Järn annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen Mangan annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen TOC annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Dioxiner Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK Vänerns vikarMakrofyter
SRK, Norra VänernPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK Vänerns vikarMakrofyter