Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:11 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Hammarö - 1761
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6577380
SWEREF99 TM Östlig: 409962

RT 90 2,5 gon V - X: 6580750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1364100

WGS84 Latitud: 59.3256227323
WGS84 Longitud: 13.4177672954

ETRS-89 Latitud: 59.32561
ETRS-89 Longitud: 13.41776

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Provfiske Ka6 Kattfjorden, öster
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Ka6 Kattfjorden, öster

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Provfiske Fisk   Var tredje år 1990 -
SRK, Norra Vänern Provfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tredje år 1990 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 2002 -