Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-30 15:07 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE60061
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6580657
SWEREF99 TM Östlig: 678804

RT 90 2,5 gon V - X: 6580772
RT 90 2,5 gon V - Y: 1633065

WGS84 Latitud: 59.326763333
WGS84 Longitud: 18.1428048158

ETRS-89 Latitud: 59.32675
ETRS-89 Longitud: 18.14279

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar L-EKO-ISB-4 Isbladskärret, mitt i sjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1970 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1970 -