Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Strömmen (WA79755821)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2021-01-19 14:58 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6581031
SWEREF99 TM Östlig: 676837

RT 90 2,5 gon V - X: 6581170
RT 90 2,5 gon V - Y: 1631102

WGS84 Latitud: 59.3309464347
WGS84 Longitud: 18.1085934604

ETRS-89 Latitud: 59.33093
ETRS-89 Longitud: 18.10858

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Stockholm Stad, Miljögifter Miljögifter i fisk Djurgårdsbrunnsv, Tvärs Sirishof
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar L-EKO-DJU-4 Djurgårdsbrunnsv, Tvärs Sirishof
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar L-EKO-DJU-4 Djurgårdsbrunnsv, Tvärs Sirishof

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton   5 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 5 gånger per år 1970 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var sjätte år 2020 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2020 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var sjätte år 2020 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var sjätte år 2020 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   5 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   5 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1970 -
KÖ, Stockholm Stad, Miljögifter Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2010 2010
KÖ, Stockholm Stad, Miljögifter Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2010 2010