Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Judarn (SE658151-162000)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Judarn (SE658151-162000)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Judarn (SE658151-162000)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Judarn (WA45897597)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-01-23 15:20 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Fiskarfjärden-Närområde
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6581199
SWEREF99 TM Östlig: 665708

RT 90 2,5 gon V - X: 6581473
RT 90 2,5 gon V - Y: 1619973

WGS84 Latitud: 59,33697
WGS84 Longitud: 17,91339

ETRS-89 Latitud: 59.33696
ETRS-89 Longitud: 17.91338

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar KMÖ-SJÖ-STO5 Judarn
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar KMÖ-SJÖ-STO5 Judarn
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar KMÖ-SJÖ-STO5 Judarn
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar L-BRO-JUD-4 Judarn, mitt i sjön
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Judarn, mitt i sjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton   4 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 1970 -
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var sjätte år 2014 -
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar Fisk   annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1970 -
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2002 2002
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Antracen En gång 2002 2002
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2002 2002
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1970 2010
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger per år 1970 2010
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1970 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Växtplankton
SCR, Stockholms län, MiljögifterPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar