Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Stockholm (SE657596-161702)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Ulvsundasjön (WA42470715)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Ulvsundasjön (WA42470715)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Ulvsundasjön (WA42470715)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-29 16:41 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Solna - 0184
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Ulvsundasjön-Närområde
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6581964
SWEREF99 TM Östlig: 670276

RT 90 2,5 gon V - X: 6582182
RT 90 2,5 gon V - Y: 1624551

WGS84 Latitud: 59.3420052641
WGS84 Longitud: 17.9941772937

ETRS-89 Latitud: 59.34200
ETRS-89 Longitud: 17.99417

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar M-ÖS-ULV-4 Mälaren-Ulvsundasjön
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar M-ÖS-ULV-4 Mälaren-Ulvsundasjön
KÖ, Ulvsundasjöns vattensamverkan Bottenfauna i sjöar (profundal och littoral) M-ÖS-ULV-4 Ulvsundasjön
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Mälaren, Ulvsundasjön
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi M-ÖS-ULV-4 Mälaren-Ulvsundasjön
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton M-ÖS-ULV-4 Mälaren-Ulvsundasjön
RK, Östra Mälaren, SVOA Mätkampanj-bottenfauna M-ÖS-ULV-4 Mälaren-Ulvsundasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Växtplankton   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton   annat 2012 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Andel blågrönalger annat 2012 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) annat 2012 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Artantal för växtplankton annat 2012 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa annat 2012 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Fytoplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton annat 2012 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Mätkampanj-bottenfauna Bottenfauna   annat 2016 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Mätkampanj-bottenfauna Bottenfauna BQI annat 2016 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Mätkampanj-bottenfauna Bottenfauna ASPT annat 2016 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Mätkampanj-bottenfauna Bottenfauna MILA annat 2016 -
KÖ, Ulvsundasjöns vattensamverkan Bottenfauna i sjöar (profundal och littoral) Bottenfauna   Var tredje år 2019 -
KÖ, Ulvsundasjöns vattensamverkan Bottenfauna i sjöar (profundal och littoral) Bottenfauna BQI Var tredje år 2019 -
KÖ, Ulvsundasjöns vattensamverkan Bottenfauna i sjöar (profundal och littoral) Bottenfauna ASPT Var tredje år 2019 -
KÖ, Ulvsundasjöns vattensamverkan Bottenfauna i sjöar (profundal och littoral) Bottenfauna MILA Var tredje år 2019 -
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var sjätte år 2014 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2017 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Ljusförhållanden   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 7 gånger per år 1998 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2017 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 7 gånger per år 1998 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2017 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Stockholms stadBottenfauna
Makrofyter
NMÖ, Stora sjöarnaFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
RK, Östra Mälaren, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningRK, Östra Mälaren, SVOANäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NMÖ, Stora sjöarnaNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC