Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-10 17:47 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nacka - 0182
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
SE6089 - SE6089
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6582698
SWEREF99 TM Östlig: 684874

RT 90 2,5 gon V - X: 6582740
RT 90 2,5 gon V - Y: 1639160

WGS84 Latitud: 59.342450751
WGS84 Longitud: 18.2510379051

ETRS-89 Latitud: 59.34244
ETRS-89 Longitud: 18.25103

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar KOAB01 TROLLSJÖN
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar KMÖ-SJÖ-NAC23 Trollsjön/Vittjärn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning pH 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1979 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning   2 gånger per år 1978 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2 gånger per år 1978 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1978 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1978 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1978 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1978 2004
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1978 2004