Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sågsjön (SE658321-164067)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sågsjön (WA23932891)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sågsjön (WA23932891)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sågsjön (WA23932891)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:22 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nacka - 0182
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ligger utanför HARO - SE0
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6582730
SWEREF99 TM Östlig: 686653

RT 90 2,5 gon V - X: 6582750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1640940

WGS84 Latitud: 59,34195
WGS84 Longitud: 18,28230

ETRS-89 Latitud: 59.34194
ETRS-89 Longitud: 18.28228

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Nackas sjöar Fisk i Nackasjöar KMÖ-SJÖ-NAC19 Sågsjön
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar KMÖ-SJÖ-NAC19 Sågsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Nackas sjöar Fisk i Nackasjöar Fisk   annat 2012 -
KÖ, Nackas sjöar Fisk i Nackasjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) annat 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nackas sjöar Vattenkemi i Nackasjöar Försurning pH 1 gång per år 1979 -