Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kottlasjön (SE658281-163532)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kottlasjön (WA73663563)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-01-23 15:22 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Lidingö - 0186
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6582722
SWEREF99 TM Östlig: 681034

RT 90 2,5 gon V - X: 6582810
RT 90 2,5 gon V - Y: 1635320

WGS84 Latitud: 59,34433
WGS84 Longitud: 18,18366

ETRS-89 Latitud: 59.34432
ETRS-89 Longitud: 18.18365

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar KMÖ-SJÖ-LID1 Kottlasjön
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar 2486 Kottlasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2002 2008
KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2016 -
KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2016 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2016 -
KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2016 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2002 2008
KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2012 -
KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2012 -
KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2002 2008
KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2012 -
KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 2 gånger per år 2012 -
KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2012 -
KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2012 -
KÖ, Lidingö stad Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2002 2008