Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Stockholm (SE657596-161702)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Ulvsundasjön (WA42470715)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Ulvsundasjön (WA42470715)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Ulvsundasjön (WA42470715)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-29 16:40 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Sundbyberg - 0183
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Ulvsundasjön-Närområde
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6583610
SWEREF99 TM Östlig: 668465

RT 90 2,5 gon V - X: 6583851
RT 90 2,5 gon V - Y: 1622760

WGS84 Latitud: 59.3575006311
WGS84 Longitud: 17.9636758428

ETRS-89 Latitud: 59.35749
ETRS-89 Longitud: 17.96366

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Ulvsundasjöns vattensamverkan Bottenfauna i sjöar (profundal och littoral) M-ÖS-BÄL-8 Bällstaviken II
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi M-ÖS-BÄL-8 Bällstaviken II

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Växtplankton   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 7 gånger per år 1998 -
KÖ, Ulvsundasjöns vattensamverkan Bottenfauna i sjöar (profundal och littoral) Bottenfauna   Var tredje år 2019 -
KÖ, Ulvsundasjöns vattensamverkan Bottenfauna i sjöar (profundal och littoral) Bottenfauna ASPT Var tredje år 2019 -
KÖ, Ulvsundasjöns vattensamverkan Bottenfauna i sjöar (profundal och littoral) Bottenfauna BQI Var tredje år 2019 -
KÖ, Ulvsundasjöns vattensamverkan Bottenfauna i sjöar (profundal och littoral) Bottenfauna MILA Var tredje år 2019 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Ljusförhållanden   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen   7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 7 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 7 gånger per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Östra Mälaren, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningRK, Östra Mälaren, SVOALjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve