Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Brunnsviken (WA68040883)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brunnsviken (WA68040883)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brunnsviken (WA68040883)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Brunnsviken (WA68040883)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Igelbäcken, Edsviken och Brunnsviken
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6584005
SWEREF99 TM Östlig: 673275

RT 90 2,5 gon V - X: 6584187
RT 90 2,5 gon V - Y: 1627575

WGS84 Latitud: 59.3590871333
WGS84 Longitud: 18.0484643056

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken RK-KUST-BRU-B2 Brunnsviken, Kräftriket
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Brunnsviken, Kräftrike

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Växtplankton   4 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Näringsämnen   12 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 12 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 12 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Ljusförhållanden   12 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1998 -
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2002 2002
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2002 2002
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Antracen En gång 2002 2002
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2002 2002
SCR, Stockholms län, Miljögifter Mätkampanj - PRIO-ämnen i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2002 2002
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Brunnsvikens avrinningsområdeLjusförhållandenSiktdjup
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink