Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Laduviken (WA10106273)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Laduviken (WA10106273)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Laduviken (WA10106273)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Laduviken (WA10106273)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-30 15:04 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Stockholm - 0180
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE60061
Åtgärdsområde
Stockholms inre skärgård
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6584253
SWEREF99 TM Östlig: 674880

RT 90 2,5 gon V - X: 6584416
RT 90 2,5 gon V - Y: 1629184

WGS84 Latitud: 59,36065
WGS84 Longitud: 18,07687

ETRS-89 Latitud: 59.36064
ETRS-89 Longitud: 18.07685

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar KMÖ-SJÖ-STO6 Laduviken
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar KMÖ-SJÖ-STO6 Laduviken
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar KMÖ-SJÖ-STO6 Laduviken
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar L-EKO-LAD-7 Laduviken, Punkt A

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton   4 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 1970 -
KÖ, Stockholms stad Makrofyter i sjöar Makrofyter   6 gånger per år 2014 -
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar Fisk   annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) annat 2012 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 2013 -
KÖ, Stockholms stad Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1970 -
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVOA Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1970 -