Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Alkvettern (WA75528175)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Alkvettern (WA75528175)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Alkvettern (WA75528175)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Alkvettern (WA75528175)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6582288
SWEREF99 TM Östlig: 464479

RT 90 2,5 gon V - X: 6585000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1418700

WGS84 Latitud: 59.3778060757
WGS84 Longitud: 14.3748709493

ETRS-89 Latitud: 59.37779
ETRS-89 Longitud: 14.37486

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar 3030 Alkvettern, djupområde
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar 3030 Alkvettern, djupområde

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1978 2001
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Näringsämnen   Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Näringsämnen Totalkväve Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Näringsämnen Totalfosfor Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2016 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 2 gånger per år 2000 2001
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1978 1982
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen   Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2016 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2016 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1978 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var tionde år 1992 2015