Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Råstasjön (WA74952058)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Råstasjön (WA74952058)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Råstasjön (WA74952058)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Råstasjön (WA74952058)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-16 15:15 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Solna - 0184
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE60061
Åtgärdsområde
Igelbäcken, Edsviken och Brunnsviken
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6585225
SWEREF99 TM Östlig: 669781

RT 90 2,5 gon V - X: 6585449
RT 90 2,5 gon V - Y: 1624095

WGS84 Latitud: 59,3714481253048
WGS84 Longitud: 17,988053727015

ETRS-89 Latitud: 59.37144
ETRS-89 Longitud: 17.98805

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar RK-SJÖ-BRU-R3 Råstasjön, djuphåla
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar 2485 Råstasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2002 2008
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Växtplankton   1 gång per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2015 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2002 2008
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2002 2008
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Försurning   4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Försurning pH 4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Råstaåns sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger per år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2002 2008