Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Brunnsviken (WA68040883)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brunnsviken (WA68040883)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brunnsviken (WA68040883)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Brunnsviken (WA68040883)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Solna - 0184
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Igelbäcken, Edsviken och Brunnsviken
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6585417
SWEREF99 TM Östlig: 672296

RT 90 2,5 gon V - X: 6585611
RT 90 2,5 gon V - Y: 1626613

WGS84 Latitud: 59.372149592
WGS84 Longitud: 18.0323999156

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken RK-KUST-BRU-B1 Brunnsviken, Tivoli

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Växtplankton   4 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Näringsämnen   12 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 12 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 12 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2015 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Ljusförhållanden   12 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1998 -
RK, Brunnsvikens avrinningsområde Vattenkemi i Brunnsviken Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1998 -