Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Järnsjön (WA12356754)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Järnsjön (WA12356754)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Järnsjön (WA12356754)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Järnsjön (WA12356754)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Årjäng - 1765
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6582010
SWEREF99 TM Östlig: 342439

RT 90 2,5 gon V - X: 6586200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1296600

WGS84 Latitud: 59.3473569956
WGS84 Longitud: 12.2290754864

ETRS-89 Latitud: 59.34735
ETRS-89 Longitud: 12.22906

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Järnsjön, Järnsjön, Djupområde
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar J2 Järnsjön, djupområde
SRK, Upperudsälven Växtplankton J2 Järnsjön, djupområde

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1993 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2002 2011
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1993 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1993 -
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alaklor 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Antracen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Atrazin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Klorpyrifos 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Diuron 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Endosulfan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Isoproturon 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Naftalen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Oktylfenol 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Simazin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Trifluralin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2012 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, UpperudsälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton