N. Prästfjärden 55m

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658884-159234
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Gripsholmsviken (SE658594-159015)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-18 16:16
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Ekerö - 0125
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Prästfjärden-Närområde
Startår
1969
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6588229
SWEREF99 TM Östlig: 637995

RT 90 2,5 gon V - X: 6588840
RT 90 2,5 gon V - Y: 1592340

WGS84 Latitud: 59.4100153027
WGS84 Longitud: 17.4312240063

ETRS-89 Latitud: 59.41000
ETRS-89 Longitud: 17.43121

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Bottenfauna N. Prästfjärden 55m

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1969 2014
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 1969 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Stora sjöarnaBottenfauna

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000