Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Väringen (WA27686203)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Väringen (WA27686203)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Väringen (WA27686203)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Väringen (WA27686203)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-05-20 15:42 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6587778
SWEREF99 TM Östlig: 521492

RT 90 2,5 gon V - X: 6589800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1475799

WGS84 Latitud: 59,4280465909554
WGS84 Longitud: 15,3787975462412

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Väringen 6070
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 6070 Väringen
SRK, Arbogaån Bottenfauna i sjöar 6070 Väringen
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar 6070 Väringen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   annat 1974 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 1974 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 1974 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 1974 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 1974 -
SRK, Arbogaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var tredje år 1974 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Vart annat år 1974 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Vart annat år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2017 2018
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1974 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1974 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2017 2018
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1977 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1976 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1993 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1974 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid En gång 2007 2007
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2007 2007
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2017 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ArbogaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länLjusförhållandenSiktdjup
Operativ övervakningSRK, ArbogaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve