Abborrtjärn172 utlo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE659291-143603
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Abborrtjärn (WA66311609)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Abborrtjärn (WA66311609)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Abborrtjärn (WA66311609)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Abborrtjärn (WA66311609)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-10-11 09:34 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1976
Slutår
1992
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6590404
SWEREF99 TM Östlig: 481704

RT 90 2,5 gon V - X: 6592910
RT 90 2,5 gon V - Y: 1436030

WGS84 Latitud: 59,45178
WGS84 Longitud: 14,67731

ETRS-89 Latitud: 59.45177
ETRS-89 Longitud: 14.67730

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Abborrtjärn172 utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1976 1992
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1976 1992
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1976 1992
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1976 1992
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1976 1992
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1976 1992
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1976 1992