Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Le/Foxen (SE658397-127781)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Foxen (WA94392226)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Foxen (WA94392226)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Foxen (WA94392226)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-13 13:54 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Årjäng - 1765
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6588555
SWEREF99 TM Östlig: 321771

RT 90 2,5 gon V - X: 6593000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1276000

WGS84 Latitud: 59.3978272327
WGS84 Longitud: 11.860769343

ETRS-89 Latitud: 59.39781
ETRS-89 Longitud: 11.86075

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Upperudsälven Växtplankton VF5 Foxen, djupområdet
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar VF5 Foxen, djupområdet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2002 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2002 2011
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1993 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, UpperudsälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000