Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Dammsjön (WA92809247)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Smygarebäcken mellan Dammsjön/Ämten och Åsbosjön (SE659690-145449)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Smygarebäcken mellan Dammsjön/Ämten och Åsbosjön (SE659690-145449)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Smygarebäcken, Ämten till inloppet i Åsbosjön (WA15802006)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-10-20 14:28 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6591951
SWEREF99 TM Östlig: 498029

RT 90 2,5 gon V - X: 6594260
RT 90 2,5 gon V - Y: 1452380

WGS84 Latitud: 59.466064904441
WGS84 Longitud: 14.9652221461394

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp073 Ämten284 utlo
NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen Metaller och organiska miljögifter i Gädda, sötvatten 8442 Ämten med Dammsjön
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 8442 Ämten284 utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1981 -
NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen Metaller och organiska miljögifter i Gädda, sötvatten Prioriterade ämnen   1 gång per år 2008 -
NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen Metaller och organiska miljögifter i Gädda, sötvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1981 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1981 -