Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Köpingsviken (WA33882015)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Köping - 1983
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Köpingsviken-Närområde
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6593803
SWEREF99 TM Östlig: 560831

RT 90 2,5 gon V - X: 6595351
RT 90 2,5 gon V - Y: 1515225

WGS84 Latitud: 59.4782988026
WGS84 Longitud: 16.0737807347

ETRS-89 Latitud: 59.47829
ETRS-89 Longitud: 16.07376

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Köpingsån-Köpingsviken Växtplankton i sjöar 104 Runnskär
SRK Köpingsån-Köpingsviken Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral 104 Runnskär
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar 104 Runnskär

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Köpingsån-Köpingsviken Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna   Var tredje år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna BQI Var tredje år 2011 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2011 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1991 -
SRK Köpingsån-Köpingsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 1991 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK Köpingsån-KöpingsvikenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK Köpingsån-KöpingsvikenVäxtplankton